Ayuntamiento de Villabuena de Alava

Erabilerraztasuna
Webgune honek bere edukien eskuragarritasuna herritar guztientzat bermatzeko konpromisoa hartu du, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoaren Legeak Administrazio Publikoen webguneetarako xedatutakoa betez.
Webgunea WAI (Web Accesibility Initiative) erakundeak emandako edukien eskuragarritasun-jarraibideetan oinarrituta sortu da, W3C (World Wide Web Consortium) erakundeak web irisgarritasunaren inguruko informazioa emateko, ikertzeko eta lana sustatzeko.
WAIk hiru irisgarritasun maila ezarri ditu: "A", "A" bikoitza eta "A" hirukoitza. Maila bakoitza lortzeko, jarraibide edo printzipio jakin batzuk bete behar dira.
Hasierako helburua irisgarritasunaren "A" maila betetzen ezarri dugu.
Irisgarritasun-irizpideen betetze-maila horiek bermatzeko, web-orrialdeen TAW (Web Irisgarritasun Testa) programaren bidez egiaztatu dira.
Irisgarritasun intelektuala betetzeko NI4 protokoloari jarraitu da.
Ahalik eta Web erabilerrazena lortzeko gure ahaleginean, kontraste handiko estilo bisual bat sortu dugu, gure webgunearen irakurketa errazte aldera.