Cuadrilla Montaña Alavesa

Egoitzaren titulartasuna
Identifikazioa

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 38. artikuluak honela definitzen du egoitza elektronikoa: herritarrek telekomunikazio-sareen bidez eskura duten helbide elektronikoa, titulartasuna administrazio publiko bati edo erakunde publiko edo zuzenbide publikoko erakunde bati edo batzuei dagokiena, beren eskumenak baliatuz.
Egoitza elektroniko honen helbide ofiziala Interneteko helbide honetan dago eskuragarri: https://udalenegoitza.araba.eus/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=51
Egoitza Elektroniko honen bidez, administrazio honen eskumenekoak diren eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen aplikazio-eremuaren mende dauden jarduera, prozedura eta zerbitzu guztiak egin ahal izango dira, gardentasunaren, publizitatearen, erantzukizunaren, kalitatearen, segurtasunaren, erabilgarritasunaren, irisgarritasunaren, neutraltasunaren eta elkarreragingarritasunaren printzipioei jarraikiz.

Titulartasuna

Egoitza elektroniko honen titulartasuna hauei dagokie:
ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA
Carretera Vitoria Estella, 7
01110 Santa Cruz de Campezo (Araba)
Administrazio hau, Egoitza Elektroniko honen kudeaketan eta administrazioan, bere bidez eskura daitekeen informazio eta zerbitzuen osotasuna, egiazkotasuna eta eguneratzea zaintzeaz arduratzen da.

Identifikazio-kodeak (DIR3)

Erakunde honen DIR3 kodea hau da: L06160005
Unitate Organikoen eta Bulegoen Direktorio Bateratuan (DIR3) administrazio honetako administrazio-organoen eta erregistroko eta herritarrentzako arretako bulegoen zerrenda eguneratua kontsulta daiteke
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas