Cuadrilla Montaña Alavesa

Data eta ordu ofiziala
Egoitza Elektroniko honen data eta ordu ofiziala sinkronizatuta dago Armadaren Errege Behatokiak ematen duen zerbitzuarekin
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaobservatorio/prefLang-es/06Hora--01QueHoraEs
Egoitza Elektroniko honetan egiten den edozein kudeaketa egiteko, legezko balioa izango du egoitzaren datak eta orduak, eta ez izapidea egiten den ekipoarenak.