Cuadrilla de la Llanada Alavesa

Pribatasun politika
Zure datuen arduraduna Arabako Lautadako Kuadrilla da (IFK: P-5100003B)
Helbidea: Plaza Senda de Langarika, 4 - 01200 Agurain (Araba)
Telefonoa:  945 301 200

Zein helbururekin tratatuko ditugu zure datu pertsonalak?

Zein da zure datuak tratatzeko legitimazioa?
Zenbat denboran mantenduko ditugu datu pertsonalak?
Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Datu pertsonalak honako hauei jakinarazi ahal izango zaizkie:

Zein eskubide dituzu datuen tratamenduari dagokionez?