Cuadrilla de la Llanada Alavesa

Legezko oharra
I. Egoitza elektronikoaren sorrera eta titulartasuna.
II. Erabiltzeko baldintza eta termino orokorrak.
III. Erantzukizuna.

Arabako Lautadako Kuadrilla ez du bere gain hartuko honako hauetatik erator daitezkeen kalte-galeren erantzukizunik, adierazpen gisa baino ez bada: